K. Lerøy Metallindustri AS © 2016

Fokus på kvalitet


Med lang erfaring kommer kunnskap om hva som kreves for å lykkes. Vi er i høyeste grad klar over hvilke forventninger som stilles både til oss og til våre produkter. Derfor har vi stor fokus på nøyaktighet og presisjon i vårt arbeid.


Vårt kvalitetsfokus kan blant annet innebære utarbeiding av svært omfattende produksjonsdokumentasjon. Vår kontrollavdeling kan skreddersy kontroll- og kvalitetsdokumentasjon etter spesifiserte krav fra kunde.


I takt med den økende konkurransen i et travelt marked, merker vi at det stadig blir stilt strengere dokumentasjonskrav. Med ekstremt nøyaktig måleutstyr som f.eks. vår Contura G2 målemaskin fra Zeiss kan vi ta på oss å produsere deler med svært fine toleranser og i tillegg dokumentere overfor kunden at delene er produserte i henhold til disse. Dette gir oss ikke bare en trygghet underveis i produksjonen, men er også en trygget for våre kunder og deres kunder igjen om at alt har gått som det skal underveis i produksjonen. Siden vi produserer mye til Subsea og oljerelatert industri, er dette en nødvendig trygghet da disse delene gjerne skal være på mange tusen meters dyp i flere tiår. Vårt målerom er temperaturkontrollert og vi har i tillegg til vår Zeiss-maskin et stort utvalg av andre typer måleverktøy og tolker.


K. Lerøy Metallindustri AS er sertifisert i henhold til

NS-EN ISO 9001:2015.


Vår miljøpolitikk


Vår virksomhet skal drives uten skade på mennesker og miljø, vi skal minimum oppfylle kravene i NS-EN 14001:2015 og kontinuerlig forbedre miljøstyringssystemet mot høyeste standard på virksomheten.


Bedriften har et bevisst forhold til miljø og miljøstyring, herunder:

- Gjeldende tillatelser skal overholdes og lover og forskrifter skal etterleves.

- HMS skal vektlegges og inngå som en naturlig del av våre aktiviteter slik at bedriften ikke utgjør noen belastning for miljøet.

- Våre ansatte skal informeres og motiveres i miljøarbeidet, slik at de bidrar aktivt til å arbeide for vår miljøpolitikk.

- Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av de forskjellige faktorer som påvirker miljøet vedrørende prosesser, prosedyrer og arbeidsbeskrivelser.

- Avfall fra produksjonen skal kildesorteres.


K. Lerøy Metallindustri AS er sertifisert i henhold til

NS EN ISO 14001:2015