K. Lerøy Metallindustri AS © 2016

Moderne maskinpark


Vi utfører maskinering av komponenter med svært høye toleransekrav til både offshore, onshore og annen industri.


Investeringer i maskiner og kompetanse foregår kontinuerlig for at vi skal være rustet til å møte dagens krav.


Oversikt over våre maskiner


En fullstendig oversikt over vår maskinpark finner ved å klikke her: Maskinoversikt


Bildet under er et detaljbilde

av vår Index R200