VÅRE TILTAK OG RETNINGLINJER


COVID-19

I lys av den pågående viruspandemien ønsker vi å informere våre kunder om hvordan situasjonen er hos oss og hvordan den håndteres.

 

Per i dag er vi ikke berørt av viruset, og har heller ikke vært det utover noen ansatte i karantene i henhold til myndighetenes krav. Disse tilfellene har ikke påvirket vår produksjon eller leveranser.


Vår største leverandør av innsatsvarer har meldt at de ikke har forstyrrelser i sine leveranser, og at de også har alternative leverandører tilgjengelig om situasjonen skulle endre seg. Leverandøren overvåker situasjonen nøye.

Dette er en god indikasjon på situasjonen på kort sikt. Men vi presiserer at flere mindre leverandører har meldt om usikkerhet knyttet til enkelte leveranser, men at de per i dag har tilnærmet normale leveringstider.


For nye ordrer tar vi et lite forbehold om usikkerhet knyttet til innsatsvarer, men situasjonen her betydelig mer stabil og sikker enn det vi opplevede ved starten av nedstengingen. I tillegg er vi avhengig av at vår egen bemanningssituasjonen holder seg stabil.

Noen av tiltakene vi har satt i kraft:

  • Styrket våre interne rutiner for renhold (daglig desinfisering av kritiske områder i fellesområder, økt fokus på personlig hygiene).
  • Tilrettelagt for at alle skal kunne ha har en avstand på over en meter mellom seg
  • Stengt tilgang til våre lokaler for vareleveringer og ikke-kritisk personell
  • Karantene på enkelte arbeidstakere i henhold til myndighetenes veiledninger
  • Følger øvrige lokale og nasjonale smitteverntiltak 


Vi følger nøye med på situasjonen, og vil informere så fort vi kan ved eventuelle utfordringer med leveranser.


Som situasjonen er nå, ber vi om forståelse for at endringer kan forekomme som følge av smitte og smitteverntiltak, og beklager dersom noen blir skadelidende som følge av dette.