FORESPØRSEL/ORDRE

E-post: ordre@leroymetall.no

FAKTURA

E-post: invoice@leroymetall.no

AVVIK

E-post: ncr@leroymetall.no

Daglig leder:

Kjell Lerøy

E-post: kjell.leroy@leroymetall.no

Telefon: 56 19 30 65

Mobil: 901 74 599

Økonomileder / Personalleder:

Eva Iren H. Holm

E-post: eva@leroymetall.no

Telefon: 56 19 30 62

Salgsleder:

Kåre Jonny Jacobsen

E-post: kjj@leroymetall.no

Telefon: 56 19 30 81

Mobil: 932 12 561

Produksjonsleder: 

Mikko Beckstrøm-Lindroos

E-post: mikko@leroymetall.no

Telefon: 56 19 30 63

Produksjonskoordinator/ salgsmedarbeider:

Tore Daltveit

E-post: tore@leroymetall.no

Telefon: 56 19 30 87

Kontrolleder og IT-koordinator:

Trond Engstrøm

E-post: trond@leroymetall.no

Telefon: 56 19 30 68

Logistikkleder:

Kate Jacobsen

E-post: kate@leroymetall.no

Telefon: 56 19 30 60

Kvalitetsystem og HMS:

Fredrik Larsen

E-post: fredrik.larsen@leroymetall.no

Telefon: 56 19 30 85 / 957 00 615

Logistikk:

Pia Christine Halsøy

E-post: pia.christine.halsoy@leroymetall.no

Telefon: 56 19 30 86