Velkommen til K. Lerøy Metallindustri AS

K. Lerøy Metallindustri AS

VI FOREDLER DINE IDÉER

Til våre kunder og leverandører - Vedrørende Coronautbrudd


I lys av den  pågående viruspandemien ønsker vi å informere våre kunder om hvordan situasjonen er hos oss og hvordan den håndteres.

 

Per i dag, 19.05.2020 er vi ikke direkte berørt av viruset, men vi har hatt noen ansatte i karantene i henhold til myndighetenes krav. Disse tilfellene har ikke påvirket vår produksjon eller leveranser.


Vår største leverandør av innsatsvarerhar meldt at de ikke har forstyrrelser i sine leveranser, og at de også har alternative leverandører tilgjengelig om situasjonen skulle endre seg. Leverandøren overvåker situasjonen nøye.

Dette er en god indikasjon på situasjonen på kort sikt. Men vi presiserer at flere mindre leverandører melder om større  usikkerhet knyttet til sine leveranser.

 

Ordrer ordrebekreftet 19.05.2020 eller før:

Disse ordrene har vi fått bekreftet materialer til. Det vil si at så lenge bemanningssituasjonen vår holder seg stabil vil disse blir levert i henhold til ordrebekreftelse om ikke annet er kommunisert.


Ordrer ordrebekreftet etter 19.05.2020:

For disse ordrene er det usikkerhet knyttet til innsatsvarer, og vi tar forbehold om dette i tilbud/ordrebekreftelse. I tillegg er vi avhengig av at vår egen bemanningssituasjonen holder seg stabil.

 

Noen av tiltakene vi har satt i kraft:

  • Styrket våre interne rutiner for renhold (daglig desinfisering av kritiske områder i fellesområder, økt fokus på personlig hygiene).
  • Tilrettelagt for at alle skal kunne ha har en avstand på over en meter mellom seg
  • Stengt tilgang til våre lokaler for vareleveringer og ikke-kritisk personell
  • Karantene på enkelte arbeidstakere i henhold til myndighetenes veiledninger


Vi følger nøye med på situasjonen, og vil informere så fort vi kan ved eventuelle utfordringer med leveranser.


Som situasjonen er nå, ber vi om forståelse for at det fort kan skje endringer og beklager dersom noen blir skadelidende som følge av dette.